Charakteristika.

Charakteristika.

        Poľovný revír Ondava leží svojou polohou v Nízkych Beskydách, v Alpsko- Himalájskej sústave a v podsústave Karpaty v oblasti vonkajších východných Karpát., konkretne v podoblasti Nízke Beskydy a v časti Ondavská vrchovina. Poľovný revír je zaradený do oblasti J-XXII Nízke Beskydy. Užívateľom poľovného revíru je Poľovnícke združenie Ondava so sídlom v obci Duplín, ktoré vzniklo v roku 1968. V poľovnom revíri Ondava o rozlohe 2318 ha sa o zver stará 31 členov, poľovníkov. Revír tvoria poľovné pozemky obci Duplín, Tisinec, Bokša, Baňa, Šarišský Štiavnik, Krušinec a Potoky. Je zaradený do jelenej oblasti, čo znamená, že hlavným druhom chovu je jelenia zver. Okrem jelenej zveri vyskytuje sa tu v početných stavoch aj srnčia a diviača zver a z malej úžitkovej zveri najmä bažanty a zajace. V revíri evidujeme aj výskyt vlka, rysa a mačky divej. Starostlivosť o zver je prioritnou úlohou poľovníckeho združenia.

V súčastnosti máme vybudované dostatočné množstvo soľníkov, zásypov a krmhých zariadení pre rôzne druhy zveri, ktoré sa snažíme pravidelne zásobovať dostatočným množstvom krmiva rôzneho druhu. Poľovnícke združenie Ondava každoročne ponúka tuzemským, ale aj zahraničným záujemcom o poľovnícku turistiku poplatkový lov jeleňa III., resp. IV. vekovej triedy. Poľovný revír Ondava je zaradený do IV. akostnej triedy bonitácie pôdy s normovanými kmeňovými stavmi 10 ks jelenej zveri /4 jelene, 4 jelenice, 2 jelenčatá/, 12 ks srnčej zveri /5 srncov, 5 sŕn ,2 srnčata/ a 6 ks diviačej zveri /2 dospelé diviaky, 2 diviačice, 2 lanštiaky/. Priemerný ročný plán lovu v súčastnosti predstavuje 10 ks jelenej zveri, 9 ks srnčej zveri a 8 ks diviačej zveri.

Členovia združenia každoročne vyvezú do revíru približne 80 q jadrového krmiva, 15 q dužinatého krmiva, ďalej 3 q soli a viac než 120 q siláže. Víziou do budúcnosti združenia je vytvoriť l epšie podmienky u diviačej zvei,čím by sa zvýšili jej stavy na požadovanú úroveň, čo sa nám stále nedarí. Najväčšou odmenou pre členov združenia je, ak pri vychádzke do revíru môťeme vidieť početné zazverený revír všetkými druhmi zveri, ktoré sa v ňom cítia dobre a bezpečne. Pevne verím, že nám optimizmus vydrží aj naďalej a dokážeme udržať revír v dobrom stave a v takých podmienkach, ktoré by boli základom pre kvalitný chov poľovnej zveri, najmä raticovej, čo by v budúcnosti znamenalo produkciu kvalitných úlovkov a získanie kvalitného potomstva, predovšetkým u jelenej a srnčej zveri, a a tak sa priblížiť stavmi početnosti zveri k obdobiu sedemdesiatých rokov minulého storočia v poľovnom revíri Ondava.                                                                                                                    

 Autor: Mgr. Štefan Perát