Poľovnícka chata.

Poľovnícka chata.

      Najväčšou pýchou Poľovníckeho združenia Ondava je poľovnícka chata, ktorú si svojpomocne postavili členovia v rámci brigádnickej činnosti a ktorá je zároveň aj hlavným sídlom združenia. Konajú sa tu zasadnutia členských schôdzi, stretávajú sa tu poľovníci za účelom zhromažďovania sa pred každou plánovanou akciou,aby si rozdelili zverené úlohy. Najviac je chata využívaná na vlastné kultúrno-spoločenské podujatia združenia, kde sa členovia môžu zabaviť a spríjemniť si príjemné chvíle v kruhu svojich priateľov.

 Poľovnícke združenie využíva rôzne možnosti získavania finančných zdrojov. Poľovnícka chata sa využíva na rekreačné pobyty, ubytovanie vlastných poľovníckych hostí na rodinne slávnosti, spoločenské posedenia a podobne. Za účelom vykrytia celkových nákladov na prevádzku poľovníckej chaty poľovnícke združenie každoročne ponúka aj poplatkový odstrel jeleňa III. vekovej triedy solventným tuzemskýmm, ale aj zahraničným záujemcom. Doteraz sa všetkým u nás veľmi páčilo.

Niektorí záujemcovia sa opätovne vracajú do nášho združenia s cieľom loviť karpatského jeleňa len preto, že sa u nás cítia veľmi príjemne. Príjemný oddych v tichom a veľmi peknom prírodnom prostredí využívajú aj vlastní členovia združenia, ktorí za úhradu energie môžu každoročne tráviť na poľovníckej chate dva dni v ľubovoľnom termíne. Vytvorené podmienky sú výsledkom usilovnej práce všetkých členov združenia, ktorí sa vo svojom voľnom čase okrem práce v revíri podieľajú aj na skrášľovaní poľovníckej chaty a na zušľachťovaní jej okolia. Členovia Poľovníckého združenia Ondava urobia všetko preto, aby poľovnícka chata zostala naďalej reprezentačnou chatou združenia a aby každý návštevník sa tu cítil dobre a príjemne.

  

   

  

 

  

  

  

  

 Autor: Martin Talian