Kultúrno-spoločenské akcie.

Kultúrno-spoločenské akcie.

       Slovenské ľudové porekadlo hovorí, že nie len chlebom sa človek živí. Po práci potrebuje aj regeneráciu fyzických i duševných síl. To platí aj pre kolektív poľovníkov nášho Poľovníckeho združenia Ondava so sídlom v Duplíne. Po roku 1996 novozvolený výbor v snahe upevniť kolektív začal organizovať spoločné silvestrovské posedenie, ktoré sa každoročne uskutočňuje na našej poľovníckej chate. Pre získanie skúsenosti, ako organizovať lepšie a zaujímavejšie podujatia v roku 1997, sme uskutočnili zájazd do Sv. Antona v okrese Banská Štiavnica na slávnosti sv. Huberta,  patróna poľovníkov.

Programovo bohaté podujatie zanechalo u účastníkov veľké dojmy a inšpirovalo nás, aby sme zorganizovali podobné podujatie v našom poľovníckom združení. Po zvážení možnosti aj vďaka novozaloženému Združeniu mikroregiónu ONDAVA so sídlom v Duplíne, sme sa rozhodli v júli 2000 zorganizovať prvé takéto podujatie na poľovníckej chate nášho združenia v obci Potoky. Stalo sa však tradíciou uskutočňovať Slávnosti sv. Huberta v prvú júlovú nedeľu v roku.

 Členmi poľovníckeho združenia bolo svojpomocne vybudované pódium, ktoré neslúži iba pre toto podujatie. Vtedy sa okolie poľovníckej chaty mení na malý prírodný anfiteáter, aby sa účinkujúci a hlavne návštevníci cítili pohodlne a príjemne. Obsah slávnosti až na malé výnimky sa nemení, mení sa však obsadenie zúčastnených hostí, účinkujúcich ale i návštevníkov. Tak tomu bolo aj v minulom roku, keď sa konal posledný ročník týchto slávností.

         V roku 2007 pribudla akcia MAJALES ako posedenie poľovníkov s rodinnými príslušníkmi, deťmi a vnúčatami, spojené s vlastným kultúrnym programom, prehliadkou chaty a ďalšími sprievodnými akciami hlavne pre deti. Odmenou za ich športové výkony je sladká odmena a pre všetkých chutné jedlá pripravené hlavne zo zveriny. Dúfame, že naše úsilie nám vydrží a budeme naďalej udržiavať, zušľachťovať a hlavne vylepšovať tieto tradície.

 

 Autor: ing. Jozef Kriško